Dlaczego przedsiębiorca powinien prowadzić badania rynku?

18 czerwca 2023

W biznesie nie może być mowy o przypadku. Chcąc zdobyć, a następnie zachować silną pozycję konkurencyjną, należy kluczowe decyzje biznesowe opierać na rzetelnej wiedzy. Bazowanie jedynie na własnych przeczuciach może skończyć się tragicznie. Utrata pozytywnego wizerunku, nieefektywne wykorzystanie budżetu czy też odejście klientów – to tylko kilka z możliwych konsekwencji. Dowiedz się zatem jakie obszary możesz poddać analizie oraz jakie osiągniesz dzięki temu korzyści.


Analiza danych biznesowych
 

Pierwszą aktywnością, jaką warto podjąć jest analiza wewnętrznych procesów mających miejsce w firmie. Mogą być to chociażby dane sprzedażowe, które są gromadzone w systemach CRM. Analizuj na bieżąco skąd przychodzą Twoi klienci, jakie produkty cieszą się ich największym zainteresowaniem, oraz jak często zgłaszają reklamacje. Śledź również przychody Twojego przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach i wyciągaj na tej podstawie wnioski. Analiza może dotyczyć także takich kwestii jak wydajność pracowników oraz poziom absencji.

 

Aby dokonać w sposób prawidłowy analizy danych warto skorzystać ze specjalistycznych narzędzi: data mining oraz business intelligence. Pozwalają one dokonywać wszelkich obliczeń z wykorzystaniem elektronicznego oprogramowania. Dane na temat wybranych procesów zwykle są raportowane w trybie rzeczywistym i przedstawiane w graficznej formie (wykresy, tabele, infografiki, diagramy, etc.).

 

Analizy rynku wparciem działań marketingowych

 

Analiza rynkowa stanowi niezbędne działanie, którego realizacji warto podjąć się nie tylko na etapie poprzedzającym założenie firmy. Również później jest to uzasadnione, dzięki czemu firma jest w stanie na bieżąco reagować na istotne zmiany oraz udoskonalać na tej podstawie strategię marketingową. Analiza rynku pozwala dowiedzieć się chociażby, czy opłacalne jest poszerzenie katalogu produktów, dywersyfikacja oferty, czy też wejście na nowe rynki zbytu. Umożliwia także rozpoznanie kluczowych graczy na rynku, a także uzyskanie informacji na temat aktualnego popytu oraz podaży. Zarazem jesteśmy za jej sprawą w stanie przewidywać na podstawie aktualnych danych kierunki dalszego rozwoju określonej branży.

analiza rynku pozycjonującego w Krakowie

Analizy rynku mogą obejmować między innymi następujące dane:
 

  1.  dotychczas opublikowane raporty z badań i analiz branżowych;
  2. treści publikowane w specjalistycznej prasie;
  3. dane finansowe na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw;
  4. dane społeczno-demograficzne cyklicznie opracowywane przez instytucje publiczne, takie jak Główny Urząd Statystyczny;
  5. ustawy prawne oraz ich nowelizacje, mające wpływ na funkcjonowanie danego segmentu rynkowego;
  6. dane zamieszczane w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, a także wynikach zakończonych przetargów;
  7. medialne opinie ekspertów.
     

Nie zapomnij o analizie konkurencji
 

Aby zminimalizować ryzyko biznesowe warto także poddawać analizie działania podejmowane przez podmioty konkurencyjne. Dzięki temu zdołasz uniknąć błędów popełnianych przez pozostałe podmioty z branży, a tym samym wypływających z nich strat finansowych oraz wizerunkowych. Będziesz mógł także naśladować sprawdzone rozwiązania – nie ma przecież sensu wywarzać otwartych drzwi. Poznasz ponadto standardy stosowane przez konkurencję, np. w zakresie obsługi klienta czy ochrony danych patentowych.


Analiza jakości obsługi
 

Sukces Twojej firmy jest zależny w głównej mierze od satysfakcji klientów z obsługi. Jeżeli będą oni niezadowoleni, nie tylko przestaną kupować, lecz także przekażą negatywną opinię swoim znajomym. Mając to na uwadze, zasadna staje się realizacja badań tajemniczego klienta. Wówczas przeszkoleni audytorzy udają się do placówek i weryfikują przestrzeganie przez pracowników wyznaczonych standardów.
 

Podsumowanie
 

Przyszłość Twojej firmy zależy od działań, które podejmiesz w najbliższej przyszłości. Zamiast więc kierować się przeczuciami, każdą decyzję opieraj na wiedzy pozyskanej w ramach analizy danych rynkowych. Raportuj dane na temat wewnętrznych procesów biznesowych. Prowadź także badania i analizy rynku, i bądź o krok przed swoją konkurencją.

Marcin Musiał

Specjalista social media w jednej w Wrocławskich agencji interaktywnych.