Komisja Europejska: 100 Mb/s dla każdego w 2025 r

15 września 2016

Komisja Europejska stawia przed sobą kolejne – naprawdę ambitne – cele. Tym razem dotyczą one szerokopasmowego Internetu. Chce ona, aby już w 2025 roku dostępność do łącza charakteryzującego się przepływnością 100 Mb/s była naprawdę powszechna. W związku z tym planuje ona wezwać rządy państw członkowskich do tego, aby zwiększyły one finansowe wsparcie budowy właśnie takich naprawdę szybkich sieci dostępowych.

Serwisowi EuroActiv.com udało się dotrzeć do projektu Komisji Europejskiej, którego publikację zaplanowano na 21 września. W dokumencie znalazły się informacje mówiące o tym, że celem Komisji Europejskiej jest to, aby w 2025 roku wszystkie kraje członkowskie wkroczyły w erę gigabitowego Internetu (http://batfiber.pl/dostep-do-internetu.html). Komisja stawia sobie również za cel to, aby w każdym gospodarstwie domowym był dostęp do łącza charakteryzującego się przepływnością przynajmniej 100 Mb/s. 

W ocenie Komisji jest to związane z koniecznością wprowadzenia zmian technologicznych. Technologią najbardziej obiecującą w tym względzie zdają się być łącza światłowodowe. Komisja Europejska zwraca uwagę na to, że technologie bazujące na łączach miedzianych zapewniają wysokie przepływności oraz małe opóźnienia tylko wtedy, kiedy odległość nie przekracza dwustu pięćdziesięciu metrów. W przypadku łączy światłowodowych jest to natomiast wiele kilometrów. 

Komisja Europejska bardzo silnie podkreśla, że szybszych łączy potrzebują zarówno odbiorcy indywidualny, jak i klienci biznesowi. Nie zapomina także o szkołach i administracji publicznej. Podkreśla, że gigabitowe łącza są niezastąpione w przypadku szpitali oraz placówek medycznych. To właśnie dzięki nim można prowadzić skomplikowaną diagnostykę na odległość, a także prowadzić zdalne operacje. Jednocześnie Komisja Europejska nie zapomina o tym, że radiowa technologia 5G, która w wersji komercyjnej ma być dostępna w 2020 roku, to również konieczność doprowadzenia naprawdę szybkich łączy dosyłowych możliwie jak najbliżej klienta końcowego.

Z omawianego dokumentu płynie wniosek, że Komisja Europejska dąży do tego, aby w 2025 roku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej dostępne były usługi 5G. Tyczy się to obszarów miejskich oraz głównych szlaków komunikacyjnych. Komisja – bazując oczywiście na rzetelnie przeprowadzonych analizach – twierdzi, że 5G to gwarancja ogromnych korzyści dla gospodarki. Podliczono, że w takich branżach, jak motoryzacja, ochrona zdrowia, transport oraz usługi wyniosą one aż sto czterdzieści sześć miliardów euro. Do tego przewiduje się powstanie nowych miejsc pracy. Eksperci oszacowali, że w krajach członkowskich Unii Europejskiej powstanie ich przeszło dwa miliony.

Komisja Europejska nie zapomina również o tym, że zrealizowanie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej związane jest z koniecznością przeprowadzenia szeregu inwestycji, których koszt szacowany jest na poziomie około dziewięćdziesięciu dwóch miliardów euro. Do tego dochodzi również przewidywalne środowisko regulacyjne. Komisja Europejska uważa, że odpowiednie zmiany w dyrektywach komunikacyjnych muszą być dokonane najpóźniej do końca roku 2017. Ich wdrożenie nie powinno mieć miejsca później niż w 2019 roku.

 

Marcin Musiał

Specjalista social media w jednej w Wrocławskich agencji interaktywnych.